terug

Vertraging nieuwbouw Prins Hendrikstraat door 'stikstofuitspraak' Raad van State

Mogelijk heeft u gehoord dat veel bouwprojecten stilliggen door de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. Helaas heeft deze uitspraak ook gevolgen voor de planning van ons nieuwbouwproject aan de Prins Hendrikstraat.

Waar gaat de uitspraak van de Raad van State over?
De uitspraak gaat over het Nederlandse stikstofbeleid. Dat beleid is er om natuurgebieden te beschermen. Te veel stikstof is namelijk slecht voor de natuur. De Raad van State oordeelde in mei dat het Nederlandse beleid niet voldoende is om de natuurgebieden te beschermen.

Wat betekent deze uitspraak?
Het Nederlandse beleid moet worden aangepast. Daarbij gaat het over bouwprojecten in de buurt van beschermde natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden. Bij nieuwe bestemmingsplannen of vergunningen in de buurt van Natura 2000-gebieden moet de gemeente of provincie zeker stellen dat het project de stikstofuitstoot niet groter maakt. Hoe dit precies moet, is nog niet duidelijk. Door deze onduidelijkheid worden bestemmingsplannen voor nieuwbouwprojecten in de buurt van Natura 2000-gebieden nogmaals bekeken. En vergunningen worden niet afgegeven. Dat betekent dat veel bouwprojecten vertragen of stil zijn komen te liggen.

Wat betekent dit voor ons nieuwbouwproject aan de Prins Hendrikstraat?
De nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat ligt dicht bij het Natura 2000-gebied ‘Solleveld en Kapittelduinen’ (zie geel omlijnd gebied op de foto). En ook al ligt óók de industrie van Europoort op korte afstand, we hebben hierdoor toch te maken met de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State.

Het besluit van de gemeente om het bestemmingsplan vast te stellen komt daarom later. We kunnen nu ook niet verder met de volgende stap: het aanvragen van een bouwvergunning. Hierdoor lopen we vertraging op. Hoeveel vertraging is op dit moment niet te zeggen. Wel is zeker dat het niet lukt om nog dit jaar te starten met de bouw. We vinden dit ontzettend vervelend. Samen met de gemeente Rotterdam doen we ons best om de vertraging zo kort mogelijk te houden. Maar we moeten wachten op de nieuwe spelregels voor stikstof.

Afbeelding afkomstig van: www.natuurzuidholland.nl/gebieden/solleveld-kapittelduinen

Waar kunnen wij u mee helpen?