terug

Wethouder Sven de Langen op bezoek in Bertus Bliekhuis

Op woensdag 15 juli bezocht Sven de Langen, wethouder van onder meer zorg en ouderen, het Bertus Bliekhuis. Samen met onder andere Ellis Kastelein, Raad van Bestuur Stichting Humanitas, en onze directeur-bestuurder Marcel Korthorst, besprak hij het herontwikkelingsplan voor het Bertus Bliekhuis. De wethouder is betrokken en wilde zich een beeld vormen van de zorglocatie. Hij deelt de conclusie van Humanitas en WVH dat het gebouw ontoereikend is voor de huidige zorgvraag en dat nieuwbouw de beste oplossing is

WVH en Humanitas Zorg werken samen aan een plan voor herontwikkeling van de zorglocatie Bertus Bliekhuis en de aangrenzende Van Dam-woningen aan de Rietdijkstraat. WVH is eigenaar van het pand, Humanitas is huurder van het Bertus Bliekhuis. De planontwikkeling gebeurt in nauw overleg met de gemeente Rotterdam. De ontwikkeling is gecompliceerd. Niet alleen technisch en financieel, ook vanwege specifieke wensen en eisen van Humanitas en de gemeente. De drie partijen onderzoeken alle mogelijkheden om tot een optimaal plan te komen.

Humanitas en WVH zien nieuwbouw op een andere locatie nu als beste optie
Het bouwen van een nieuw woonzorggebouw op een andere plek heeft als groot voordeel dat de bewoners van het Bertus Bliekhuis maar één keer hoeven te verhuizen. Samen met de gemeente wordt nu gezocht naar een geschikte locatie in Hoek van Holland. Zo mogelijk in de nabijheid van het huidige Bertus Bliekhuis.

Realisatie van een alternatief voor het huidige Bertus Bliekhuis duurt nog circa vijf jaar
Deze periode is nodig om alle onderzoeken en procedures voor deze grootschalige ontwikkeling op een andere locatie uit te voeren.

Het Bertus Bliekhuis blijft tot die tijd in gebruik als woonzorggebouw
Het huidige gebouw voldoet onvoldoende aan de hedendaagse wensen van Humanitas. In Hoek van Holland is met name behoefte aan zorg voor dementerende ouderen. Vooruitlopend op de nieuwbouw kijken WVH en Humanitas of in het huidige gebouw met een beperkte investering een kwaliteitsverbetering mogelijk is. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat de overlast voor bewoners beperkt blijft en het eindresultaat voldoende is voor die zwaardere zorgverlening in de komende vijf jaar.

Foto bovenaan pagina: Bij de ingang van het Bertus Bliekhuis, van links naar rechts: Sven de Langen, Marcel Korthorst en Ellis Kastelein

Foto rechts: Het bezoek in gesprek met Leonie Pascual, manager Zorg en Welzijn Stichting Humanitas, van links naar rechts: Marcel Korthorst, Ellis Kastelein, Sven de Langen en Leonie Pascual

Waar kunnen wij u mee helpen?