terug

Woningcorporaties willen 30.000 sociale huurwoningen bouwen in de regio Rotterdam

De woningcorporaties in de regio Rotterdam staan klaar om de komende tien jaar ten minste 30.000 sociale huurwoningen te realiseren, door nieuwbouw of transformatie. Dat is nodig om de groeiende behoefte aan sociale woningen op te vangen. 

Dit schrijven de corporaties in het op 7 maart gepresenteerde manifest Gewoon Wonen.nu van Maaskoepel, de federatie van 22 woningcorporaties uit de regio Rotterdam. WVH is een van deze corporaties die met dit manifest de gemeenten oproept om de volkshuisvesting opnieuw te omarmen.

Woningnood één van de grootste maatschappelijke problemen
Net als de rest van Nederland kampt ook de regio Rotterdam met een fors woningtekort. In Hoek van Holland is de gemiddelde wachttijd voor een woning vijf jaar. Per geadverteerde woning ontvangt WVH meer dan 300 reacties van woningzoekenden. De woningnood is in de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste maatschappelijke problemen.

Nieuwbouw in Hoek van Holland
WVH draagt graag haar steentje bij aan de realisatie van nieuwe huurwoningen. Zo worden binnenkort 76 nieuwbouwwoningen opgeleverd aan de Prins Hendrikstraat. Met deze betaalbare nieuwbouw voor 55+ers wil WVH de doorstroming op de Hoekse woningmarkt bevorderen. Verder kijkt WVH samen met Humanitas Zorg naar mogelijkheden voor herontwikkeling van een nieuwe zorglocatie in het Lemairepark. WVH zoekt daarnaast ook naar andere mogelijkheden om bij te dragen aan de 30.000 woningen in de regio. Daarover zijn recent de gesprekken met de gemeente gestart. 

Iedereen moet gewoon kunnen wonen
Marcel Korthorst, directeur van WVH: “Iedereen heeft recht op een betaalbaar huis. Een goede woning is de basis voor je bestaan: is die basis niet op orde, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de rest van je leven. Er zijn dus snel meer sociale huurwoningen nodig. Ik sta pal achter al die mensen die bij de Woonopstand in oktober hun stem lieten horen om gewoon te kunnen wonen. Het is nu aan de politiek om maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het sneller beschikbaar stellen van bouwlocaties. Dan krijgen corporaties weer meer ruimte om te doen waarvoor ze ooit zijn opgericht: het bieden van goede en betaalbare woningen in een leefbare wijk. Want iedereen moet gewoon kunnen wonen.”

Waar kunnen wij u mee helpen?