terug

WVH betrekt bewoners bij planontwikkeling verbetering wooncomplex 032/040

Samen met onze bouwpartner Smits Vastgoedzorg ontwikkelen we een plan om de eengezinswoningen in de wooncomplexen 032 en 040 te verbeteren en energiezuiniger te maken. Het gaat om 105 woningen in de Griffioenstraat, Tuymelaerstraat, Vergulde Draeckweg, Dubbele Arendstraat, Eenhoornstraat en Theeboomstraat. 

We hebben de bewoners via een vragenformulier gevraagd hoe zij hun woning en woonomgeving ervaren en wat hun wensen zijn voor de aanpak. Meer dan 60% van de bewoners vulde het vragenformulier in. Daarnaast heeft Smits Vastgoedzorg steekproefsgewijs inspecties gedaan in en om de woningen. De resultaten van de enquêtes en de inspecties bepalen mede welke maatregelen we nemen om de woningen te verbeteren.

Bijna 30 bewoners van de woningen hebben ons laten weten dat zij willen meedenken over de planontwikkeling en de maatregelen. Daar zijn we heel blij mee! Uit deze groep wordt een  bewonersprojectcommissie samen gesteld. Half oktober hebben we daarvoor een bijeenkomst georganiseerd en is ook het meedenken gestart! De planning is dat er in de eerste helft van 2020 een mooi plan ligt. De uitvoering start naar verwachting na de zomer van 2020.

 

Waar kunnen wij u mee helpen?