terug

WVH en Humanitas tekenen intentieovereenkomst voor nieuw Bertus Bliekhuis

Woningcorporatie WVH en Humanitas Zorg en Welzijn Rotterdam zijn van plan het Bertus Bliekhuis in het centrum van Hoek van Holland te vervangen door nieuwbouw. Op 22 maart tekenden Fran├žois Claessens, directeur-bestuurder van WVH, en Gijsbert van Herk, voorzitter raad van bestuur van Humanitas, een intentieovereenkomst met afspraken om dit plan te realiseren. In het belang van goede zorg in Hoek van Holland. WVH is eigenaar van het gebouw aan de Hoekse Brink 219 in Hoek van Holland, Humanitas huurt het in zijn geheel. 

Plan voor herontwikkeling van gehele locatie
Het Bertus Bliekhuis grenst aan de verouderde Van Dam-woningen. In nauw overleg met Humanitas ontwikkelt WVH een plan voor de gehele locatie met behalve een nieuw woonzorggebouw ook nieuwe woningen. De eerste stap is dat Humanitas en WVH bepalen hoe het nieuwe Bertus Bliekhuis eruit moet zien en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Ook wordt gekeken naar de stappen die moeten worden gezet om de nieuwbouw te verwezenlijken. Dit traject van onderzoek neemt naar verwachting een klein jaar in beslag. WVH en Humanitas hopen begin 2019 een schetsontwerp van de nieuwbouw te kunnen presenteren. Daarna kunnen het gemeentelijke vergunningentraject, het participatietraject en het aanbestedingsproces starten.

Het huidige Bertus Bliekhuis voldoet niet meer aan de eisen van Humanitas en haar cliënten
Dit heeft onder andere te maken met het overheidsbeleid om wonen en zorg te scheiden. Verzorgingshuizen ‘oude stijl’ zijn daardoor aan het verdwijnen. In het verleden hebben WVH en Humanitas al overleg gevoerd over vernieuwing. De planvorming is toen om verschillende redenen niet van de grond gekomen. Na het aantreden van nieuwe bestuurders bij zowel WVH als Humanitas zijn de gesprekken met nieuwe energie hervat. Humanitas wil op dezelfde wijze zorg en, zoals sinds 1 januari 2018, ook welzijn en exploitatie van het huis van de wijk blijven leveren in Hoek van Holland en heeft de ambitie om die zorg en welzijn uit te breiden. Doel is het combineren van zorg- en welzijnsactiviteiten, maatschappelijke restaurantfunctie en dagbesteding. WVH wil graag bijdragen aan deze ambitie. Het is financieel en bouwkundig niet haalbaar om het Bertus Bliekhuis om te bouwen. Uitgangspunt is daarom dat het huidige gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. WVH en Humanitas zorgen bij de uitwerking van hun plannen vanzelfsprekend voor zorgvuldige herhuisvesting van de bewoners van het Bertus Bliekhuis.

Op de foto: Links op de foto ziet u François Claessens en rechts Gijsbert van Herk

Waar kunnen wij u mee helpen?