terug

WVH krijgt klimaattrofee voor de ideale watertuin

Op 29 november heeft WVH de ‘Klimaatkrachtig doorgeeftrofee’ van het Hoogheemraadschap van Delfland gekregen. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra overhandigde de trofee aan onze directeur-bestuurder Marcel Korthorst. WVH krijgt de klimaattrofee voor de aanleg van de ‘ideale watertuin’ aan de Tasmanweg in Hoek van Holland. In de ideale watertuin zakt het meeste regenwater in de grond door een combinatie van veel groen en weinig bestrating. De bestrating is deels waterdoorlatend. En een ondergrondse watertank vangt overtollig regenwater van het dak van de woning op. Het waterschap vindt dit een mooi voorbeeld van een initiatief om de regio klimaatbestendig te maken.                

Marcel Korthorst is blij met de trofee. “Het is een mooie erkenning voor onze inzet, maar vooral ook voor de bedenkers van de ideale watertuin, de Hoekse Druppies. Hun slimme idee, hun vasthoudendheid en vooral hun enthousiasme waren zo inspirerend! Die hebben ons ertoe aangezet om samen met het hoogheemraadschap en Aspar Tuinaanleg de tuin daadwerkelijk aan te leggen.”

Klimaatkrachtig Delfland voor een klimaatbestendige regio
De trofee werd uitgereikt aan het slot van de klimaatconferentie ‘Samen vangen we extremen op’. Twee andere trofeeën gingen naar Hovenier van der Heijden uit Den Hoorn en landschapsarchitect Bosch Slabbers uit Den Haag. De conferentie was de aftrap van de beweging Klimaatkrachtig Delfland. Het klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor het weer. De verwachting is dat we vaker te maken krijgen met intensieve regenbuien, hitte en langere perioden van droogte. Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland moet zorgen dat deze gevolgen van klimaatverandering tot minder overlast en schade leiden. De 40 partners van Klimaatkrachtig Delfland inspireren elkaar, bundelen hun krachten, verbinden netwerken en delen kennis. Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland. WVH is één van de partners. Daarmee geven we aan dat we ons willen inzetten voor meer bewustwording, samenwerking en maatregelen voor een klimaatbestendige regio. Met de watertuin laat WVH aan huurders én professionals zien hoe het vergroenen van tuinen kan bijdragen aan duurzaam waterbeheer.

Waar kunnen wij u mee helpen?