terug

WVH ondertekent Rotterdamse Samenwerkingsagenda Ouder en Wijzer

Rotterdam krijgt te maken met een dubbele vergrijzing. Tot 2035 neemt het aantal 65+-ers in Rotterdam met ruim 30.000 toe tot bijna 130.000 (één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking). Ook in Hoek van Holland is sprake van vergrijzing. Dit biedt kansen. Want een groeiend aantal mensen blijft langer vitaal en gezond. 

En daardoor ook actief, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk.
Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Bij het ouder worden neemt de kans op gezondheidsproblemen toe. En een groot deel van de ouderen voelt zich eenzaam. Daar komt bij dat de woningvoorraad in Rotterdam en Hoek van Holland niet berekend is op de groeiende groep ouderen. Dat vraagt  om gezamenlijke actie. De afgelopen jaren hebben veel partijen al samengewerkt om klaar te zijn voor deze toekomst. Om nog een flinke stap verder te zetten en de krachten in de stad en in Hoek van Holland te bundelen, nam de gemeente Rotterdam onlangs het initiatief tot de ‘Samenwerkingsagenda Rotterdam Ouder en Wijzer’.

Gezamenlijk ondertekenen van  samenwerkingsagenda
Eind december heeft WVH samen met alle andere Rotterdamse corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook sportverenigingen en ouderenbonden de samenwerkingsagenda ondertekend. Met het ondertekenen geven we aan dat we ons – samen mét ouderen – willen inzetten vóór ouderen. En dat we naar vermogen bijdragen aan concrete plannen en acties. In de komende tijd wordt de samenwerkingsagenda verder uitgewerkt in een concreet programma en maken we afspraken wie, wat, wanneer zal doen. WVH draagt natuurlijk vooral haar steentje bij op gebied van wonen. Samen met onze samenwerkingspartners blijven wij ons inzetten voor Gewoon Goed Wonen in Hoek van Holland.

Foto: Jan van der Ploeg

Waar kunnen wij u mee helpen?