terug

WVH organiseert geslaagde ontmoeting met belanghebbenden

Biobased bouwen. Wat is dat eigenlijk? En wat kan een woningcorporatie hiermee? Deze vragen stonden centraal tijdens de ontmoeting met belanghebbenden van WVH. Jaarlijks organiseert de woningcorporatie zo’n bijeenkomst om niet alleen verantwoording af te leggen over wat ze doet, maar vooral ook om op informele wijze met elkaar in gesprek te gaan over interessante onderwerpen.

Directeur-bestuurder Marcel Korthorst heette iedereen welkom en vertelde over wat WVH het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan: “Vorig jaar vierden we ons 75-jarig bestaan. We bouwden nieuwe woningen voor senioren, wat een grote doorstroming op gang bracht en startten samen met Wocozon met het plaatsen van zonnepanelen.” Verder maakte de woningcorporatie plannen voor de verduurzaming van ongeveer 500 woningen in de Oranjepannenbuurt en voor de woningen met de platte daken. Ook sprak WVH met de gemeente over nieuwbouwplannen in het Lemairepark  ”Met een organisatie die inmiddels gelukkig weer op volledige sterkte is, gaan we de komende jaren enthousiast aan de slag met al deze mooie plannen.”

Klimaatneutraal bouwen in 2035, wat als het lukt?
Norbert Schotte, transitiemakelaar en duurzaamheidsadviseur, nam ons mee in het onderwerp ‘De bouw in transitie’. Centraal stond hoe we anders kunnen bouwen. Norbert Schotte trapt af: ”Het begint met bouwen wat er nodig is. Van alle woningen is 2/3 een eengezinswoning, terwijl slechts 25% van de bewoners een gezin vormt. Ook kunnen we leegstaande ruimtes benutten. De verwachting is dat er in 2030 in Nederland 1.000 kerken leegstaan. Een prachtige plek om appartementen te bouwen.” Door met materialen als stro of hout te bouwen, kun je CO2 opslaan. Dus in plaats van dat je met de bouw van een woning CO2 uitstoot, sla je juist CO2 op. Aan het einde van zijn presentatie riep Norbert de aanwezigen op om aan de slag te gaan. “Er is nu momentum, er is geld vanuit vier ministeries en er is noodzaak. Dus dit is het moment om met zijn allen aan de slag te gaan!”

Wat kan WVH met biobased bouwen?
Daarna discussieerde een panel onder leiding van Korthorst over een aantal stellingen. Hans van der Krogt van Smits Vastgoedbeheer, Job van Eijk van Houdt Zicht en Marieke van den Wijngaard van WVH reageerden op enkele stellingen. De zaal deed via Mentimeter enthousiast mee aan de discussie. Volgens Hans van der Krogt moet de overheid geen dwingende regels stellen voor biobased bouwen, maar ziet hij voor hen vooral de taak weggelegd om ruimte te bieden om te experimenteren. Marieke van den Wijngaard vult aan dat sommige regels die de overheid nu stelt meer een ‘sta-in-de-weg’ zijn dan dat ze stimuleren om met biobased oplossingen aan de slag te gaan. Job van Eijk was het met de zaal eens dat een woningcorporatie zich toch vooral bezig moet houden met het betaalbaar houden van de woningen en het bouwen van meer woningen. Inzetten op biobased bouwen vond hij ook belangrijk, maar betaalbare woningen aanbieden blijft toch de allerbelangrijkste taak van een woningcorporatie, aldus Job van Eijk. Na een levendige discussie bedankte Marcel Korthorst het panel en de aanwezigen voor hun actieve deelname . Hij vond het een geslaagde bijeenkomst en neemt een aantal interessante punten mee voor de komende projecten. Onder het genot van een hapje en een drankje sloten we de middag af.

Waar kunnen wij u mee helpen?