terug

WVH speelt met tijdelijk beheer Van Dam-woningen in op wensen Hoek van Holland

WVH brengt de lege Van Dam-woningen aan de Rietdijkstraat 5 – 77 in tijdelijk beheer bij Ad Hoc. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op wensen en ideeën die WVH heeft opgehaald in Hoek van Holland. Zo zorgt WVH dat de woningen een voor Hoek van Holland nuttige invulling hebben totdat zij kunnen worden gesloopt. Ook houden we zo de omgeving leefbaar. 

Ad Hoc is gespecialiseerd in het beheren en beveiligen van leegstaande panden. Ad Hoc plaatst geselecteerde kandidaten die tijdelijk gebruik maken van de lege woningen.

WVH heeft eind 2014 besloten om de kleine, verouderde Van Dam-woningen te slopen
De kleine 1- en 2-kamerwoningen waren moeilijk verhuurbaar en er was leegstand. Tegelijkertijd had Humanitas Zorg, huurder van het aangrenzende Bertus Bliekhuis, aangegeven dat ook het verzorgingshuis niet meer voldeed aan de eisen van Humanitas Zorg en haar cliënten. In overleg met Humanitas Zorg ontwikkelt WVH een plan voor de gehele locatie met woningen en een nieuw woonzorggebouw. Na het sloopbesluit heeft WVH in nauw overleg met de resterende bewoners van de Van Dam-woningen naar andere geschikte, passende woonruimte gezocht. Daarna is begonnen met de voorbereiding voor de sloop. De woningen kunnen nog niet worden gesloopt door het verplichte flora- en faunaonderzoek met vervolgmaatregelen en ontheffingsprocedure. De sloop kan op zijn vroegst maart/april 2019 starten. Mogelijk wordt de sloop uitgesteld totdat we duidelijkheid hebben over de herontwikkeling van de hele locatie.

Waar kunnen wij u mee helpen?