terug

KCWZH-klachten over dienstverlening van WVH

WVH is aangesloten bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH). Wij doen al het mogelijke om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Meestal komen we daar samen wel uit. Maar soms loopt het anders. In dat geval kunt u met uw klacht terecht bij  de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH).

Deze klachtencommissie is een officieel onafhankelijke commissie en is professioneel georganiseerd. U kunt op de website van de KCWZH lezen hoe de commissie te werk gaat en welke woningcorporaties in de regio nog meer zijn aangesloten.
De KCWZH behandelt geen klachten over de woonruimteverdeling, huurverhoging of algemeen beleid van WVH.

De verdere behandeling van uw klacht gaat als volgt
De KCWZH neemt alleen klachten in behandeling over het functioneren van WVH als u er niet samen met ons bent uitgekomen.   
U legt uw klacht voor aan de commissie door het invullen van een klachtenformulier. Dit formulier vindt u op de website van KCWZH. De commissie bevestigt binnen een week schriftelijk de ontvangst van uw klacht. U krijgt binnen vier weken schriftelijk bericht of de Klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt. Als deze niet in behandeling wordt genomen, worden de redenen hiervoor aan u meegedeeld.

De Klachtencommissie vraagt bij WVH aanvullende informatie op. De commissie beoordeelt alle informatie en kan de klacht op de volgende manieren behandelen:

  • De commissie doet uitspraak, zonder een zitting te houden; of
  • De commissie houdt een hoorzitting waarin u als klager wordt uitgenodigd en een vertegenwoordiger van WVH; of
  • De commissie stelt de behandeling uit. WVH krijgt dan een bepaalde tijd om de klacht alsnog op te lossen of om onderzoek te doen.

U krijgt uiteraard bericht hoe uw geschil wordt behandeld. Wanneer de commissie haar onderzoek heeft afgerond, komt ze met een zwaarwegend advies. Dit advies van de commissie is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. De uitspraak wordt aan u als klager en aan WVH gestuurd. In principe neemt WVH het advies van de commissie over. In uitzonderlijke situaties kan WVH afwijken van het zwaarwegend advies. Zij overlegt hierover dan met de Klachtencommissie. De directeur van WVH neemt het uiteindelijke besluit wat er met het advies gebeurt. Daarvan ontvangt u bericht. Mocht u over het besluit niet tevreden zijn dan is het in veel gevallen nog wel mogelijk om met een verzoekschrift een uitspraak van de Huurcommissie te vragen of het voor te leggen bij de kantonrechter.  

De bedoeling is dat klachten snel worden behandeld. Maar zorgvuldigheid is ook belangrijk. In de praktijk moet u rekening houden met een behandeltijd van enkele maanden.

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP  DORDRECHT
Website: www.kcwzh.nl
E-mail: info@kcwzh.nl
Telefoon: 085 – 210 02 44

Er is momenteel een vacature Klachtencommissie Zuid-Holland.

 

Waar kunnen wij u mee helpen?