terug

Wisselingen in Raad van Commissarissen van WVH

Per 15 mei nemen we afscheid van twee leden van onze Raad van Commissarissen: Coen Sleddering (voorzitter) en Mathieu Belt (vicevoorzitter). 

Hun tweede en laatste zittingstermijn liep af. Beiden zijn acht jaar commissaris geweest bij WVH. Coen Sleddering vervulde sinds 1 juli 2020 de rol van voorzitter van de RvC.

Invulling van de vacatures
Ter invulling van de vacatures werd in 2021 Helga van der Kolk al benoemd tot nieuwe commissaris. Voor de andere vacature een nieuw RvC-lid geworven: Joost Manusama. Hij is benoemd per 15 mei voor een eerste termijn van vier jaar. Joost Manusama is in het dagelijks leven commissaris van politie, districtschef in Zeeland.

Nieuwe voorzitter
RvC-lid Hans Koster is per 15 mei benoemd als voorzitter van de RvC.

Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over de Raad van Commissarissen van WVH.
Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen aan Jeanette de Koning, bestuurssecretaris van WVH via j.dekoning@wvhwonen.nl

Op de foto’s van links naar rechts: Coen Sleddering, Mathieu Belt, Joost Manusama en Hans Koster.

Waar kunnen wij u mee helpen?