terug

Raad van Commissarissen

De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en werkwijze zijn geregeld in het Reglement Raad van Commissarissen. 

In dit reglement is aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan de principes van de Governance-code. Bij dit reglement horen de profielschets en het rooster van aftreden. De vergoedingen voor de Raad van Commissarissen zijn in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT).
Op de foto ziet u de leden van de RvC en directeur-bestuurder van WVH.

Waar kunnen wij u mee helpen?