terug

Raad van Commissarissen

De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en werkwijze zijn geregeld in het Reglement Raad van Commissarissen. 

In dit reglement is aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan de principes van de Governance-code. Bij dit reglement horen de profielschets en het rooster van aftreden. De vergoedingen voor de Raad van Commissarissen zijn in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT).
Op de foto ziet u de leden van de RvC. Van links naar rechts: Joost Manusama, Hans Koster, Helga van der Kolk en Peter Zwart.

Commissies binnen RvC
De RvC kent twee commissies als ondersteuning van het toezicht. Dit zijn de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. In beide commissies zitten twee commissarissen. De RvC blijft verantwoordelijk voor alle besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvC. De commissies hebben allebei een eigen reglement waarin de rol en verantwoordelijkheden staan omschreven.

Auditcommissie
De auditcommissie ondersteunt en adviseert de RvC over financiële zaken. U kunt hier het reglement van de auditcommissie lezen.

Selectie- en remuneratiecommissie
De selectie- en remuneratiecommissie ondersteunt en adviseert de RvC over de werkgeversrol van de RvC. Het gaat dan om werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en beloning van de bestuurder en leden van de RvC. U kunt hier het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie lezen.

Waar kunnen wij u mee helpen?