terug

Huurdersorganisatie

Huurdersorganisatie Houdt Zicht overlegt met WVH over beleid en andere onderwerpen die voor huurders van belang zijn. In 2016 ondertekenden wij de samenwerkingsovereenkomst 'Samen aan de slag'. Hierin zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we overleggen en welke invloed Houdt Zicht heeft op de verschillende beleidsonderwerpen. 
Jaarlijks organiseert Houdt Zicht een Algemene Huurders Vergadering. Deze vergadering heeft vanwege het coronavirus in 2020 nog niet plaatsgevonden.

De Woningwet 2015 heeft huurdersorganisaties meer invloed en inspraak gegeven op het beleid van corporaties dan voorheen. Voor Houdt Zicht aanleiding om haar manier van werken onder de loep te nemen en daar waar nodig te vernieuwen. Graag informeert Houdt Zicht u op haar eigen website. Ook kunt u zich via deze website opgeven voor de nieuwsbrief van Houdt Zicht.

De Woonbond
Een andere belangrijke huurdersorganisatie is De Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden. Op woonbond.nl vindt u meer informatie over wat zij voor u kunnen betekenen. Houdt Zicht is lid van de Woonbond.

Contactgegevens
Huurdersvereniging Houdt Zicht
Secretariaat
2e Scheepvaartstraat 111
3151 NN Hoek van Holland
E-mail: info@houdtzicht.nl 

Waar kunnen wij u mee helpen?