terug

Leefbaarheidsfonds Buurt idee

Uw ideeën voor een fijne woonomgeving realiseren via ‘Buurt idee’

Samen met de gemeente en bewoners zetten we ons in voor leefbaarheid. WVH biedt de mogelijkheid om uw ideeën voor de leefbaarheid in uw buurt te realiseren. Daarom is het leefbaarheidsfonds ‘Buurt idee’ in het leven geroepen. WVH stelt jaarlijks een budget voor het fonds beschikbaar. Dit budget is voor alle huurders en wordt ook gebruikt voor activiteiten/evenementen, die WVH zelf voor haar huurders organiseert zoals bijvoorbeeld op Landelijke Burendag.  Een huurder en groep huurders van WVH kan, als zij voldoen aan de voorwaarden, een initiatief indienen voor haar buurt of complex. Het gaat dan om ideeën die de woonomgeving verbeteren en opfleuren of de saamhorigheid in de buurt/het complex vergroten. Het gaat om een bijdrage van maximaal € 500,-. En de aanvraag moet minimaal 8 weken voor de activiteit/de uitvoering van het idee worden ingediend.

Heeft u een leuk ‘buurt idee’?
Meld dit dan bij WVH. Dat kan via dit aanvraagformulier.  In uw aanvraag moet duidelijk staan:

-Namens wie de aanvraag gedaan wordt en om welke straat/complex/buurt/wijk het gaat;
-Een omschrijving van het idee of de activiteit;
-Wanneer de activiteit/het idee wordt uitgevoerd;
-Waarom het idee of de activiteit bijdraagt aan de leefbaarheid;
-Wat de inbreng van de indiener/ de huurders zelf is (financieel of anders);
-Welke organisaties eventueel betrokken zijn;
-Waar nog subsidies/geld zijn aangevraagd en het resultaat hiervan;
-Wat de verwachte kosten zijn (een gespecificeerde begroting).

Voorwaarden bij de aanvraag:

-De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de activiteit/de uitvoering van het idee worden ingediend.
-Vooraf moet worden geïnventariseerd hoeveel huurders deelnemen aan de activiteit/het idee.
-WVH wordt uitgenodigd voor de activiteit/het evenement
-Binnen twee weken na het plaatsvinden van de activiteit/het evenement/de uitvoering van het idee moeten de originele kassabonnen
(omschrijving producten en datum goed leesbaar) en foto’s van het evenement/de activiteit/het idee bij WVH worden ingeleverd.
-Mocht er nog een deel van het van WVH ontvangen bedrag over zijn dan wordt dit bedrag teruggestort naar de rekening van WVH, waarvan ook het bedrag is ontvangen.
-De originele kassabonnen betreffen alleen het evenement/de aanvraag/het idee en geen privé uitgaven.
-Na goedkeuring aanvraag ontvangt u een contract wat u moet ondertekenen, voordat de bijdrage wordt overgemaakt.

Beoordeling van de aanvraag
Als alle informatie rond een idee ontvangen is, dan beoordeelt WVH de aanvraag. Zij laat u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage! Redenen voor afwijzing kunnen onder andere zijn:

*Aanvraag niet compleet;
*Het budget ‘Buurt idee’ is op.
*Er is al een keer een bijdrage verstrekt.
*Te weinig deelnemers.
*De activiteit/de maatregel draagt niet bij aan de leefbaarheid.

Hulp bij invullen aanvraagformulier
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u bellen naar 0174-38 99 40. Vraag dan naar Patricia van Eijk of Antoinette Izeboud of stuur een e-mail naar p.vaneijk@wvhwonen.nl of a.izeboud@wvhwonen.nl

Waar kunnen wij u mee helpen?