terug

Leefbaarheidsfonds Buurt idee

Uw ideeën voor een fijne woonomgeving realiseren via ‘Buurt idee’

Samen met de gemeente zetten we ons  in voor leefbaarheid, bijvoorbeeld door het onderhouden van publieke ruimten en openbaar groen. Samen met Houdt Zicht willen we u graag de gelegenheid bieden om uw ideeën voor de leefbaarheid in uw buurt  te realiseren. Daarom is het leefbaarheidsfonds ‘Buurt idee’ in het leven geroepen. WVH stelt jaarlijks een budget voor het fonds beschikbaar. Een groep huurders van WVH, of een instantie namens hen, kan onder de vlag van Buurt idee initiatieven indienen voor hun buurt. Het gaat dan om ideeën die de woonomgeving verbeteren en opfleuren of de saamhorigheid in de buurt vergroten.

Heeft u een leuk ‘buurt idee’?
Meld dit dan bij Houdt Zicht of WVH. Dat kan via dit aanvraagformulier.  In uw aanvraag moet duidelijk staan:

Namens wie de aanvraag gedaan wordt en om welke buurt het gaat;
- Een omschrijving van het idee of de activiteit;
- Waarom het idee of de activiteit bijdraagt aan leefbaarheid;
- Wat de inbreng van de indiener / de huurders zelf is;
- Wat de kosten zijn.
Als alle informatie rond een idee ontvangen is, dan beoordeelt de ‘commissie Buurt idee’ de aanvraag. Deze commissie laat u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage!

Op de foto ziet u van links naar rechts Nora van Buuringen (namens WVH), Klaas Degeling (namens Houdt Zicht) en Isis Blankert (jeugdlid).

Waar kunnen wij u mee helpen?