terug

Visitatie

Alle corporaties die zijn aangesloten bij Aedes, worden eenmaal per vier jaar gevisiteerd. Een onafhankelijk bureau voert de visitatie uit.

Met het visitatierapport leggen wij aan onze belanghebbenden verantwoording af over onze maatschappelijke prestaties.

In 2014 is bij ons de maatschappelijke visitatie uitgevoerd over de periode 2010 tot en met 2013. De verbeterpunten uit het rapport hebben we meegenomen in ons ondernemingsplan voor de periode 2016-2020.

Waar kunnen wij u mee helpen?