terug

Visitatie

Alle corporaties worden eenmaal per vier jaar gevisiteerd. Een onafhankelijk bureau voert de visitatie uit.

Visitatie
Met het visitatierapport leggen wij verantwoording af aan onze belanghebbenden over onze maatschappelijke prestaties. In 2018 is bij ons de maatschappelijke visitatie uitgevoerd over de periode 2014 tot en met 2017. Hieronder kunt u het visitatierapport downloaden en hier kunt u onze reactie inzien.

Waar kunnen wij u mee helpen?