terug

Belanghebbenden

WVH is dé sociale huisvester van Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving.  We vinden het daarom belangrijk om goed verankerd te zijn in de lokale gemeenschap. 

Daarom investeren we in de relatie met lokale belanghebbenden en samenwerkingspartners zoals:

• Huurdersorganisatie Houdt Zicht
• gemeente en gebiedscommissie
• zorg- en welzijnsorganisaties
• politie
• collega-corporaties
• aannemers, architecten en adviseurs

Jaarlijkse ontmoeting
WVH organiseert elk jaar een ontmoeting met haar belanghebbenden, steeds met een ander thema of een kijkje achter de schermen. De bijeenkomst is bedoeld om relaties te laten zien waarmee wij ons bezighouden en daarover met hen van gedachten te wisselen

Klimaat en ideale watertuin centraal in 2018
In oktober 2018 stond de goedbezochte bijeenkomst in het teken van duurzaamheid en klimaatverandering. Het klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor het weer. Nu al hebben we in Nederland te maken met hoosbuien. De verwachting is dat we vaker te maken krijgen met intensieve regenbuien, hitte en langere perioden van droogte. Als in korte tijd veel regen valt, komen straten, achterpaden en tuinen blank te staan en kan water in schuren en huizen lopen. Een groep basisschoolleerlingen, de Hoekse Druppies, bedacht een oplossing: de ideale watertuin. Met dit idee gooiden ze hoge ogen in de internationale wedstrijd First Lego League. WVH vond het zo’n goed idee dat zij de tuin heeft aangelegd. Dat gebeurde bij één van de twee nieuwe modulair gebouwde, energie neutrale, gasloze woningen aan de Tasmanweg, samen met Aspar Tuinaanleg en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Na een presentatie van het waterschap over klimaatverandering en mogelijke maatregelen, bracht het gezelschap een bezoek aan de woningen en de watertuin. Dat leverde enthousiaste reacties op.
Geïnspireerd door het bezoek aan de watertuin was er daarna voor de deelnemers namens woningcorporaties een door het waterschap georganiseerde werksessie. Daar werd in kleinere groepen stilgestaan bij vragen als: welke klimaatadaptieve maatregelen kunnen woningcorporaties nemen? Wat zijn de kansen en knelpunten om dit voor elkaar te krijgen? En hoe kan het Waterschap helpen? Mogelijke maatregelen tijdens de uitvoering van grootschalige onderhoudsprojecten passeerden de revue. Zoals het vergroenen van daken en tuinen, de introductie van regentonnen en het aanpassen van dakgoten en bestrating. “Het is belangrijk dat wij ons meer verdiepen in het thema duurzaam waterbeheer”, aldus de deelnemers. “Deze werksessie heeft in elk geval geholpen om de bewustwording te vergroten.”

Waar kunnen wij u mee helpen?