terug

Belanghebbenden

WVH is dé sociale huisvester van Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving.  We vinden het daarom belangrijk om goed verankerd te zijn in de lokale gemeenschap. 

Daarom investeren we in de relatie met lokale belanghebbenden en samenwerkingspartners zoals:
• Huurdersorganisatie Houdt Zicht
• gemeente en gebiedscommissie
• zorg- en welzijnsorganisaties
• politie
• collega-corporaties
• aannemers, architecten en adviseurs

Regelmatig ontmoetingen
WVH organiseert regelmatig een ontmoeting met haar belanghebbenden, steeds met een ander thema of een kijkje achter de schermen. De ontmoetingen zijn bedoeld om relaties te laten zien waarmee wij ons bezighouden en daarover met hen van gedachten te wisselen. Dat past helemaal bij het koersplan dat WVH in 2021 schreef.
Door corona moesten we even geduld hebben, maar op 19 mei 2022 lukte het. WVH organiseerde weer een ontmoeting met een grote groep partners en belanghebbenden bij elkaar. Directeur-bestuurder Marcel Korthorst trapte de bijeenkomst af met de highights van WVH van de afgelopen periode. In lijn met het koersplan deed hij dit samen met collega's en partners die het afgelopen jaar bijdroegen aan de resultaten. Marcel Korthorst: “De kracht van een kleine corporatie als WVH, zit hem ook in een goede samenwerking met partners.” Met het oog op de aanpak van de ruim 300 woningen met de oranje daken, gaf Siobhan Burger van Arttenders een creatieve blik op participatie. En omdat WVH in 2022 75 jaar bestaat, vertelde Peter de Krom van Stichting Stelling 33 aan de hand van een prachtige fotoserie over de tijd waarin WVH ontstond, net na de oorlog.

 

Waar kunnen wij u mee helpen?