terug

Algemene ledenvergadering

WVH is een vereniging. Iedereen die een woning van ons huurt, kan lid worden van de vereniging (maximaal één lid per woning).

Leden worden op de hoogte gehouden van het beleid van WVH via de algemene ledenvergadering die wij jaarlijks organiseren. Alle leden ontvangen hiervoor per post of e-mail een uitnodiging.
De artikelen uit de statuten van WVH die gaan over de ALV zijn uitgewerkt in een huishoudelijk reglement
De ALV van 2021 vindt plaats op donderdag 24 juni 2021. 

De agenda van de Algemene Ledenvergadering WVH op 24 juni is:

1. Opening
Benoeming onafhankelijk technisch voorzitter

2. Mededelingen
Benoeming nieuwe commissaris van WVH Helga van der Kolk per 1 juli 2021

3. Notulen
Notulen vergadering van leden 29 juni 2020

4. Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2020
Toelichting door Carla van Luijk, manager Finance & Control
- vaststelling van het jaarverslag
- verlenen decharge aan RvC voor vaststellen van de jaarrekening
- verlenen decharge aan het bestuur voor gevoerde beleid
- verlenen van decharge aan RvC voor gehouden toezicht

5. Nieuw Koersplan WVH

6. Voorstel besluit afzien van adviesrecht door ALV
Voorstel afzien adviesrecht door ALV

7. Vaststellen contributie 2022 lidmaatschap WVH
Vaststellen contributie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Heeft u vragen over het lidmaatschap van de vereniging, de algemene ledenvergadering of één van de onderwerpen op de agenda? Stel ze aan Jeanette de Koning, bestuurssecretaris van WVH via j.dekoning@wvhwonen.nl.

Waar kunnen wij u mee helpen?