terug

Inkoopbeleid en Procuratieregeling

Jaarlijks koopt WVH voor vele miljoenen aan producten en diensten in. Vooral onderhoud aan woningen en nieuwbouw kosten veel geld. 

Bij de inkopen die we doen, gaan we uit van onze integriteitscode. De inkopen gebeuren transparant en zijn toetsbaar. De medewerkers van WVH kopen in volgens de regels die zijn vastgelegd in ons inkoopbeleid. Daarnaast kent WVH een procuratieregeling. Deze regeling beschrijft welke bevoegdheden medewerkers van WVH hebben bij het afsluiten van externe contracten namens de organisatie.

Waar kunnen wij u mee helpen?