terug

Statuten

In de statuten van WVH staan de basisregels voor onze vereniging. Hierin vindt u de rolverdeling en bevoegdheden van bestuur, algemene ledenvergadering en Raad van Commissarissen. 

De statuten van WVH voldoen aan de eisen van de Woningwet van 2015. De volledige tekst ligt ter inzage bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Waar kunnen wij u mee helpen?